Mest

Mest, voor ons geen afvalproduct maar voeding voor de plant! Voor het produceren van eieren gebruikt de kip voer. Deze voeding wordt door de kip voor de helft omgezet in eieren, de rest zijn afvalstoffen in de vorm van keutels (een kip is wat dat betreft niet anders dan de mens). De mest tunnel staat achter de hokken.

Onze samenleving kijkt tegen deze stof aan alsof het de grootste vervuilings-bron is die je maar kan verzinnen. Maar zonder mest is er op termijn geen voedsel. Het is een natuurlijke bodem-voeding met een hoog organisch gehalte (kunstmest heeft geen organische stof). Dit neemt niet weg, dat er in Nederland teveel van is. Wij moeten dus proberen er zo veel mogelijk van te  exporteren. Om dit te bereiken moet mest gehygieniseert worden. Dit houdt in dat het bacterie-vrij moet zijn voordat het geëxporteerd kan worden. Dit om eventuele besmettingen tegen te gaan.

Kippen produceren per jaar ongeveer 30 kg mest, met een droge stof van 40%. Dit betekend dat er per 1000 kg, 600 kg water inzit en maar 400 kg organische stof. Water heeft geen voedings-waarde, en transport is te duur om water te vervoeren. Het water moet er dus uit verdampt worden, om hoge kosten te voorkomen, en er een hoogwaardig product van te maken.
Op ons bedrijf hebben we een continu droogproces, wat er voor zorgt dat de mest binnen 3 dagen droog is (minimaal 85% droge stof).

De mest wordt vanuit de tunnel in een oplegger/containers gedraaid vanwaar we het direct naar een pers en hygienisatie unit vijzelen. Daar worden er mooie korrels van geperst. Dit proces wordt zo heet, dat we met nagenoeg geen extra verwarming de korrels minimaal een half uur op 70 gr Celsius houden in een bunker. Dit proces wordt volledig gecontroleerd met data -logging. Zo kan iedereen zien dat ons product echt gehygieniseerd is , en dus veilig.

Dit product is géén mest meer, maar bodemverbeteraar met 60 % organische stof. Onmisbaar voor een goede bodemvruchtbaarheid, ook voor de langere termijn.. Deze korrels zijn vrij van ziektekiemen, virussen , en bacteriën en ook vrij van antibiotica residuen. Dit kunnen wij garanderen omdat we op dit bedrijf géén antibiotica gebruiken.

Bijkomend voordeel van deze droog -installatie is dat onze uitstoot van vervuilende gassen drastisch lager is. We hebben het dan over vooral ammoniak. Dit gas komt vrij als mest gaat broeien. Dit gebeurt als het op een hoop ligt, en niet droog is. Onze droge product is in 3 dagen zo droog, dat er geen geur meer vanaf komt. Tevens blijven de voedingsstoffen, die erin zitten bewaard (stikstof vervluchtigd in de vorm van ammoniak).